grundlagt i 1873

Vores historie

Folketidende udkom første gang den 1. oktober 1873 som et politisk kampskrift skrevet og udgivet af Rasmus Claussen. Avisen blev etableret i en tid hvor demokratiske reformer udspillede sig. Siden hen voksede lokalavisen sig til Lolland-Falsters moderne mediehus, der råder over dagblad, nyhedssites, fordelsunivers, app, ugeaviser, radio, marketing og reklamebureau.

Femernreport.com

Det var langt fra at være en avis i vore dages forstand, der blev løftet af trykpladen, da Lolland-Falsters Folketidende udkom for første gang 1. oktober 1873. Det var derimod et politisk kampskrift i 300 eksemplarer – og redaktør og udgiver var Rasmus Claussen, som på det tidspunkt havde siddet i Folketinget for Venstre i et års tid. Med Folketidende fik han sin egen politiske platform at tale ud fra. De første aviser blev trykt som aflæggerblad hos Stubbekøbing Avis. Senere rykkede Folketidende til Nykøbing – og meget er sket siden.

Avisen voksede i både oplag og sidetal – og efter anden verdenskrig gik det for alvor stærkt. De gode tider har været mange, men svære stunder har også sat sine spor. Fra at være et politisk kampskrift er Folketidende Gruppen i dag et moderne mediehus med dybe rødder på Lolland-Falster. Med dagblad, fordelsunivers, ugeaviser, radio og et stadig voksende digitalt univers.

Folketidende vil Lolland-Falster, i går, i dag, i morgen.

Tidslinje - fra 1873 til nu

Grundlagt
Lolland-Falsters Folketidende grundlægges 1. oktober 1873 af rigsdagsmand Rasmus Claussen med et oplag på 300 trykt i Stubbekøbing.

1874
Landsdelens borgere indskyder 4.000 rigsdalere i avisen og gør det muligt at få eget sætteri og trykkeri i Jernbanegade i Nykøbing F.

1875
Oplaget er vokset til 700 og i 1879 til 1.100.

1896
Rasmus Claussens søn, Sophus Claussen, bliver medredaktør af Folketidende. Oplaget er nu 3.000.

1900
Folketidende er med et oplag på 4.500 den største avis på Lolland-Falster.

1905
Rasmus Claussen dør. Folketidende overtages af redaktøren Aage Jordan og Sophus Claussen.

1906
Lokalerne er blevet for trange, og Folketidende flytter til ejendommen Tværgade 14.

1911
Aage Jordan afløses af Holger Bork som redaktør. Oplaget er nu 6.000. I 1916 bliver Holger Bork medejer af Folketidende.

1926
En lokal redaktion åbnes i Maribo – oplaget er nu 7.800.

1931
Sophus Claussen dør. Folketidende bliver et I/S mellem Sophus Claussens arvinger og chefredaktør Holger Bork. Oplaget er 8.200.

1932
Folketidende åbner lokalredaktion i Stubbekøbing. Folketidende trykkes først på en 4-sidet og senere på en 8-sidet fladtrykspresse, men i 1936 nås en milepæl i bladets historie, da man køber den første rotation “Koenig & Bauer”, der kan trykke hele 16 sider.

1945
Ole og Gunhild Bork, børn af Holger Bork, overtager ledelsen af Folketidende. Oplaget er 10.000.

1952
Avisens oplag har nået 9.000 og nu etableres flere lokalredaktioner på Lolland-Falster. Sidst tilkommende er lokalredaktionen i Nakskov 1. januar 1968.

Lollands Tidende overtages i 1971 og Folketidende bliver repræsenteret i hele landsdelen. I starten af 1970’erne udgives Extra-Posten på Falster og Østlolland, samt Lolland Extra-Posten på Vestlolland, begge som ugentlige distriktsaviser.

Efter et års byggeri og indkøb af ny rotation overgår Folketidende 20. februar 1973 fra blysats til offset. Foruden Folketidende trykkes nu en række civilopgaver.

1976
Skyder medarbejderne aktiekapital i Folketidende. Oplaget runder i 1979/80 24.000.

1980
Bygges igen, og en ny rotation indkøbes. Denne store investering efterfølges af en konjunkturnedgang, hvor annonceomsætningen falder stærkt.

Da avisen i 1981 ikke udkommer i 2 1/2 måned på grund af en stor arbejdsmarkedskonflikt, får Folketidende betydelige økonomiske vanskeligheder. Niels Kristian Bjerre ansættes som økonomichef og senere direktør. En finansiel rekonstruktion gennemføres, hvor blandt andet læserne indskyder 1,3 million kr. i “Folkeaktier”.

1982
Er Palle Brandt blevet chefredaktør.

Indskudskapitalen øges i 1985 med 600.000 kr. til støtte for investering i EDB. I 1983 var journalisternes skrivemaskiner blevet skiftet ud med en dataskærm, og nu indføres direkte redaktionel indskrivning.

1986
Folketidende er med til at stifte Radio Sydhavsøerne, som efter en årrække med betydelige økonomiske problemer i 1996 overtages 100% af Folketidende.

1988
Etableres et nyt trykkeri “Rotation 88” sammen med 2 københavnske distriktsbladsudgivere. Selskabet lukkes i 1990 og erstattes af Rotationen Nykøbing F. A/S, startet af Folketidende sammen med 6 medarbejdere i selskabet.

1989
Per Westergaard-Andersen bliver chefredaktør og i 1994 overgår Folketidende til helsideombrydning på skærm og elektronisk billedbehandling og annoncefremstilling.

Denne udvikling er ligeledes starten på distriktsbladene, der nu er organiseret i selvstændige datterselskaber. Ugeavisen er opkøbt og fusioneret med Extra-Posten til “Ugeavisen Extra-Posten” Dette selskab starter i 1994 eget reklamebureau, Club 1 og køber i 1996 Saxkjøbing Avis med henblik på fortsat selvstændig udgivelse.

Oktober 1994 lukker Ny Dag og Folketidende får i løbet af 5 måneder 5.000 nye abonnenter og opnår i marts 1995 det hidtil højeste oplagstal på 27.627. Redaktionen udvides, og der bygges i 1995 nyt bladhus i Nakskov. Også Ny Dags ugeavis lukkes, og Lolland Extra-Posten får en betydelig annoncevækst.

1996
Bo Bischoff bliver ny chefredaktør.

1997
Rotationen flytter til Århusvej nord for Nyk. F. og installerer en ny avanceret trykpresse – “Comet” – i en dertil købt bygning. Den gamle trykmaskine sælges og i 1998 igangsættes en ombygning af trykkeri- og pakkerilokalerne til brug for salg og administration, så Folketidendes funktioner samles i én bygning.

1. oktober 1998 har Folketidende 125 års jubilæum og Folketidende kan således i sit jubilæumsår indrette sig i et så godt som nyt bladhus med en beslutning om at fastholde sin centrale placering i byen.

1999
Folketidende udkommer også på nettet på adressen www.folketidende.dk.

2000 beslutter Folketidende at ville bringe Lolland-Falster på nettet og starter selskabet Folketidende Online A/S, der skal udvikle løsninger til internettet, herunder relancere Folketidendes netavis, samt etablere byportaler i alle kommunerne på Lolland-Falster. Dette sker i samarbejde med ugeaviserne på Lolland-Falster. Selskabet ændres senere til Pro2 Webbureau med mere vægt på produktion og design af hjemmesider.

Maj 2003 skiftede dagbladet Folketidende efter lang tids forberedelse – og som en af de første af lokale dagblade herhjemme – format fra det store velkendte broadsheet-format til det mere handy tabloid-format. I årene derefter valgte mange lokale og landsdækkende aviser at gøre det samme.

2003 har bladhuset samlet sine mange aktiviteter under brandet Folketidende Gruppen, der er en mediegruppe for den primære informations- og kommunikationsvirksomhed på Lolland-Falster.

Ugeaviserne Lollands-Posten, Nordfalsters Avis og Sydlollands Ugeavis opkøbes og integreres i mediegruppen sammen med ugeaviserne Ugeavisen Guldborgsund, Saxkjøbing Avis og Ekstra Posten Lolland samt lokalradioen Radio Sydhavsøerne.

2006
Pia Winther overtager ledelsen af Folketidendes Rejseklub, Klub FT, som øger sine aktiviteter.

2007
Søren Knudsen bliver chefredaktør.
Der satses nu mere på den digitale udvikling, idet dagbladsoplaget på papir falder som for hele dagbladsbranchen.

2008
Folketidende køber det gamle posthus på Banegårdspladsen i Maribo og samler lokalredaktionerne i Maribo og Rødby i bygningen sammen med Lollands-Posten.

2009
Avisens daglige oplag er 19.000.

2009
Trykkeriet ”Rotationen Nykøbing F.” etablerer et trykkeri i Malmø primært for at betjene Skånska Dagbladet, der nedlægger sit eget trykkeri. Investeringsselskabet Kirk & Thorsen er medejere.

2010
Integreres aktiviteten i Folketidende med fokus på dagbladets onlineaktiviteter under folketidende.dk.

2011
Radio Sydhavsøerne fejrer 25 års jubilæum som en af de mest aflyttede kommercielle lokalradioer i landet.

2011
Torsten Elsvor konstitueres som chefredaktør.

2012
Lars Hovgaard tiltræder pr. 1. januar som chefredaktør.

Efter 30 år på avisen ønsker adm. direktør Niels Kristian Bjerre at gå på pension. Stillingen som adm. direktør opslås.

2012
Jan Holmboe bliver adm. direktør.

2012
Folketidendes e-avis lanceres på web og i App. Folketidende udbyder ny også digital abonnementer.

2013
Folketidende.dk optimeres til mobil og tablets.

2013
Folketidende Gruppen overtager Landbrugsnyt.

2016
Folketidende lukker trykkeriet i Nykøbing. Herefter trykkes både avis og distriktsblade på Provinstrykkeriet i Vordingborg.

2016
Folketidende lancerer et digitalt arkiv. Alle udgivelser og artikler fra 1873-nu kan fremsøges heri. Arkivet rummer mere end +1. mio. sider.

2016
Folketidende udgiver det månedlige livsstilsmagasin LF Livsstil, som i 2022 skifter navn til Glimt.

2017
Også trykkeriet i Malmø lukkes.

2018
Folketidende Gruppen udskifter deres redaktionelle system til Roxen, der er browserbaseret.

2018
Appen ”Folketidende” gennemgår en stor opgradering. Indholdet for alle vores produkter er nu at finde heri (dagblad, ugeaviser, magasiner og særudgaver). I appen kan det digital arkiv også tilgås. 

2019
Avisen daglige oplag er 11.300

2019
Næsten 5.000 læsere deltager i årets rejser med Folketidendes Rejseklub.

2020
Landbrugsnyt overtages af Landbrug Øst. Ugeaviserne Extra-Posten og LollandsPosten fusioneres til Ugeavisen Lolland, som dækker Lolland. Ugeaviserne NordFalsters Avis og Ugeavisen Guldborgsund fusioneres til Ugeavisen Guldborgsund, der dækker Falster.

2020
Michael M. Benzon udnævnes til digital- og projektdirektør.

2021
Efter 10 år ønsker administrerende direktør Jan Holmboe at gå på pension. Stillingen som administrerende direktør opslås.

2022
Ole Sloth bliver administrerende direktør.